Concert

Մեր երգերը և մենք | We and Our Songs

Naregatsi Art Institute


Մեր երգերը և մենք | We and Our Songs
17 déc. 2021   7:00 PM
Admission is FREE.
Address: 16/1 Vardanants, Yerevan
Yerevan - Armenia

Դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում տեղի կունենա «Մեր երգերը և մենք» ավանդական երգերի բաց դասը։

«Մեր երգերը և մենք» նախաձեռնության նպատակն է մեր ժողովրդական երգերը հասանելի դարձնել հանրությանը, պահպանել ազգային գույներն ու արժեքները, ապրեցնել մաքրամաքուր մշակույթն ու հասնել մեր տիեզերական արմատներին:

Մուտքն ազատ է:

Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց 16/1

Հեռ. +374 10 580105

www.naregatsi.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On December 17th, at 7:00 pm, Naregatsi Art Institute will host the open class of the “We and Our Songs” Initiative.

“We and Our Songs” Youth Initiative is aimed to make our folk songs accessible to the public, to preserve national colors and values, to revitalize the pure culture and to reach our universal roots.

Admission is FREE.

Address: 16/1 Vardanants, Yerevan

Phone • +374 10 580105

www.naregatsi.org
Back to the calendar